AOS-dental-cleaning-removing-plaque-dirt-teeth

ขูดหินปูน

คราบหินปูนคือคราบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่รวมตัวกับโปรตีน หรือ เศษอาหาร และเกิดจากการสะสมของคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก จนกลายเป็นแผ่นจุลินทรีย์เกาะอยู่ที่ขอบฟันที่ติดกับเหงือก ทำให้เมื่อทับถมกันมากเข้าจะมีลักษณะเป็นคราบหินปูน ทำไมต้องขูดหินปูน? คราบหินปูนที่เกาะตามผิวฟันนั้น หากปล่อยทิ้งไว้นานโดยไม่กำจัดออก จะเกาะตัวหนา ทำให้สุขภาพเหงือกไม่ดี เกิดเป็นโรคเหงือกอักเสบได้ และอาจทำให้เกิดฟันผุ และเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพฟันด้านอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย

การขูดหินปูน คือ

การขูดหินปูน คือ วิธีในการกำจัด คราบหินปูน ที่เกาะอยู่ตามบริเวณฟัน และ ซอกฟัน โดยใช้เครื่องมือทันตกรรมให้หลุดออกไปด้วยการจี้หรือขูด ซึ่งจะมีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นาน ขึ้นอยู่กับปริมาณของคราบหินปูนของแต่ละบุคคลควรพบทันตแพทย์ เพื่อทำความสะอาดช่องปากและขูดคราบหินปูนที่สะสม ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อสุขภาพฟันที่ดีของเรา

สัญญาณเตือนว่าถึงเวลาขูดหินปูน

เมื่อมีเลือดออกขณะแปรงฟัน มีเลือดออกตามไรฟัน เสียวฟัน ผิวฟันขรุขระ และสังเกตเห็นคราบหินปูนได้

ขูดหินปูนเจ็บไหม ?

คราบหินปูนคือคราบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่รวมตัวกับโปรตีน หรือ เศษอาหาร และเกิดจากการสะสมของคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก จนกลายเป็นแผ่นจุลินทรีย์เกาะอยู่ที่ขอบฟันที่ติดกับเหงือก ทำให้เมื่อทับถมกันมากเข้าจะมีลักษณะเป็นคราบหินปูน ทำไมต้องขูดหินปูน? คราบหินปูนที่เกาะตามผิวฟันนั้น หากปล่อยทิ้งไว้นานโดยไม่กำจัดออก จะเกาะตัวหนา ทำให้สุขภาพเหงือกไม่ดี เกิดเป็นโรคเหงือกอักเสบได้ และอาจทำให้เกิดฟันผุ และเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพฟันด้านอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย

ผ่าฟันคุด
AOS_3d-representation-dental-health-hygiene

ประโยชน์ของการ ขูดหินปูน

การขูดหินปูนจะช่วยให้คราบที่เกาะอยู่บนซี่ฟันหลุดออก แม้จะนานๆ ทำครั้ง แต่ก็มีประโยชน์มากมายหลายอย่าง เช่น

  • ลดความเสี่ยงโรคปริทันต์ หรือโรครำมะนาด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของเลือดออกตามไรฟัน
  • ช่วยให้ฟันดูสะอาดขึ้น สำหรับคนที่ไม่เคยขูดหินปูนเป็นเวลานาน เพราะคราบสีน้ำตาลหรือเหลืองที่ติดมานานจนชินตาได้หลุดออกไป
  • ช่วยรักษาสุขภาพช่องปาก เมื่อขูดหินปูนสม่ำเสมอ ก็จะเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียน้อยลง ทำให้ฟันมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน
  • ช่วยลดปัญหากลิ่นปาก เพราะหนึ่งในสาเหตุของกลิ่นปากเกิดจากการสะสมของแบคทีเรีย

การดูแลรักษาหลังขูดหินปูน

  • แปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
  • แนะนำให้เลี่ยงอาหารรสเปรี้ยว หวานและเย็นจัด เนื่องจากอาจจะมีอาการเสียวฟัน
  • ใช้ไหมขัดฟัน หรือแปรงซอกฟัน
  • งดสูบบุหรี่ เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จะมีหินปูนในช่องปากเร็วกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
  • พบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจช่องปากและทำการขูดหินปูน
AOS-portrait-beautiful-asian-girl-posing

บทความโดย ทันตแพทย์ ณัฐพงศ์ กนกวิรุฬห์

Scroll to Top